Zone Protejate

Rezervatia forestiera si botanica Seaca-Movileni

Este un rest din padurile xeroterme ale silvostepei ce se intindea odinioara in Colinele Tutovei si care s-a mentinut in zona Seaca – Movileni – com. Coroiesti apreciate initial la o suprafata de 500 ha. In general, aceste paduri sunt intr-un stadiu avansat de degradare, slab productive si continuu inlocuite cu salcam. Astazi acest fragment in suprafata de 44,1 ha este situat pe un teren valurat, la o altitudine de 200 metri pozitionat la N-NE de comuna Coroiesti. Custodele acestei rezervatii este Directia Silvica Vaslui – Ocol Silvic Barlad.

Coordonatele geografice ale rezervatiei sunt: 46*17′ 23″ lat. N si 27*32′ 7″ long. E.- pozitia conform H.G. nr. 2157/2004 este IV.73.

Climatul este specific stepei, iar solul este tip cernoziom cambic cu grade diferite de eroziune de suprafata.

Arboretele au o consistenta redusa si sunt formate din stejar pufos (Quercus oubescens), garnita (Q.frainetto), stejar brumariu (Q. pedunculiflora). La aceste specii se mai adauga gorunii (Quercus virgiliana, Q.petrea, Q. dalechampii), artarul tatarasc (Acer tataricum) si mojdreanul (Fraxinus ornus). Pantele cu inclinare de pana la 20 grade si expozitiile variabile (vestice, sud-estice si estice ), poienile au permis infiltrarea si mentinerea a numeroase elemente de nuanta sudica si continentala, multe din acestea fiind rare.

Din aceste categorii importante de specii citam: clopotei (Campanula macrostacha), flocosele (Lychnis coronaria), ghiocei (Galanthus graecus), gusa porumbelului (Silene otites), tataneasa de padure (Symphytum ottomanum) etc.

Pe langa flora bogata si variata, cat si vegetatia interesanta sub raport fitocenotic, o semnificatie fitogeografica aparte il prezinta existenta garnitei, specie aflata la limita nordica a arealului.